आगपीएनजीNameसंपर्क जानकारी

यूएसए कार्यालय:

यूरोप कार्यालय:


मेल से:

स्कोला कैल्सियो कोचिंग पत्रिका
पीओ बॉक्स 15669
विलमिंगटन, नेकां 28408
अमेरीका
 


मेल से:

स्कोला कैल्सियो कोचिंग पत्रिका
बार्टोलो दा ससोफेराटो एन.2 . के माध्यम से
रेजियो एमिलिया - रेजियो 42100
इटली
 

उत्तरी अमेरिका टोल फ्री: 800.954.7086
उत्तरी अमेरिका/अंतर्राष्ट्रीय: 001.910.686.7706

यूरोप: 011.39.338.988.8993

फैक्स: 001.910.795.1674
 

इलेक्ट्रॉनिक मेल:info@soccercoachingmagazine.com

वेबसाइट:www.soccercoachingmagazine.com